Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting Colombia inkomen

Het Verdrag bevat regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen van inwoners van één of van beide staten. Daarnaast is in het Verdrag, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan en ontwijken van belasting, een juridische basis opgenomen voor onderling overleg, voor uitwisseling van gegevens en voor bijstand bij de invordering van belastingschulden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 012536
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Kamerstuknummer 36223
KetenID WGK012824

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Colombia tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-11-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
16-02-2022 Totstandkoming
Raad van State 13-06-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
29-06-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 11-10-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 11-11-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling