Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Luchtvaartverdrag IJsland (Curaçao)

Het Verdrag regelt de luchtvaartbetrekkingen tussen Curaçao en IJsland, zoals het verlenen van het recht van overvlucht en landing alsmede het recht om in overeenstemming met de routetabel in Bijlage I bij het Verdrag geregelde luchtdiensten en in overeenstemming met Bijlage II bij het Verdrag niet-geregelde/chartervluchten te onderhouden. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding, in de betrekkingen tussen Curaçao en IJsland, de op 22 maart 1950 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek IJsland betreffende luchtvervoer (Stb. 1950, 526). Het Verdrag legt de voorwaarden vast waaronder luchtvaartmaatschappijen van beide landen luchtdiensten kunnen instellen en exploiteren van, naar en via hun onderscheiden grondgebieden. Verder bevat het Verdrag de gebruikelijke bepalingen over veiligheid, beveiliging, tarieven en heffingen. Het Verdrag valt vanwege de liberale inhoud in de categorie 'Open Skies', waarin voorzien wordt in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de aangewezen luchtvaartmaatschappijen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013053
Reikwijdte Curaçao
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36116-(R2169)
KetenID WGK012832

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en IJsland

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-05-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
Raad van State 24-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 27-05-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 36116-(R2169)
Goedkeuring 27-06-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling