Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

VN TIR douaneovereenkomst; wijziging div. artikelen en Bijlagen 6 en 9

De Commissie van Beheer van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (Trb. 1976, 184; hierna: de TIR-Overeenkomst) heeft op 15 oktober 2020 wijzigingen van de TIR-Overeenkomst zelf en van bijlagen 6 en 9 aangenomen. De TIR-Overeenkomst maakt het mogelijk om goederen over de grenzen van aangesloten landen te vervoeren, zonder ze te hoeven lossen en zonder dat de vervoerder telkens opnieuw zekerheid hoeft te stellen. De wijzigingen beogen met name een digitaliseringsslag te bewerkstelligen. Het doel is dat gegevens van gemachtigde personen die het TIR-carnet gebruiken almede de douanekantoren waar TIR kan worden gebruikt in de toekomst elektronisch realtime worden gedeeld met het TIR-Uitvoerend Orgaan, middels het verplichte gebruik van de elektronische internationale TIR-Databank (ITDB). Verder zijn er enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Het voorstel leidt tot administratieve lastenverlichting en past ook volledig binnen het beleid waarin de douane zoveel mogelijk elektronisch en papierloos werkt. De wijzigingen zullen, evenals de TIR-Overeenkomst zelf, voor het gehele Koninkrijk gelden. De TIR-Overeenkomst behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de EU, derhalve is alleen voor het niet-Europese deel van het Koninkrijk parlementaire goedkeuring nodig.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris FIN
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013804
013805
013840
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten
KetenID WGK013030

Opschrift

Goedkeuring van wijzigingen van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-10-2020 Totstandkoming
09-07-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
Raad van State 21-07-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-10-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 18-02-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 21-03-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling