Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tewerkstelling gezinsleden diplomaten - Oekraïne

Het verdrag regelt de vrije toegang tot de arbeidsmarkt van de gezinsleden van diplomatieke en consulaire ambtenaren en van leden van het administratieve, het technische en het ondersteunende personeel van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in de ontvangende staat. Het verdrag bepaalt onder meer welke gezinsleden in de ontvangende staat mogen werken, aan welke voorwaarden zij moeten voldoen om te mogen werken en wat de gevolgen voor de rechtspositie van het werkende gezinslid zijn. Soortgelijke verdragen zijn eerder totstandgekomen met de Verenigde Staten (Trb. 1986, 95), Canada (Trb. 1991, 86), Argentinië (Trb. 1996, 250), Brazilië (Trb. 1996, 236), Australië (Trb. 1997, 309), Kroatië (Trb. 2005, 174), Peru (Trb. 2005, 283), El Salvador (Trb. 2016, 157) en Vietnam (Trb. 2019, 81).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013117
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36112-(R2168)
KetenID WGK013037

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake betaalde werkzaamheden door gezinsleden van diplomatiek en ander personeel van een diplomatieke vertegenwoordiging en/of consulaire post

Opmerking

Het verdrag wordt voorlopig toegepast vanaf 16 maart 2022.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-09-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
03-11-2021 Totstandkoming
Raad van State 21-12-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
02-02-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 25-05-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 36112-(R2168)
Goedkeuring 24-06-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling