Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitlevering VAE

Het verdrag voorziet in de mogelijkheid van uitlevering van personen ten behoeve van de strafvervolging of de tenuitvoerlegging van opgelegde vrijheidsstraffen en treft de daartoe gebruikelijke regelingen. Door het maken van bilaterale afspraken met de VAE kan de strafrechtelijke samenwerking verder worden ontwikkeld en soepeler en sneller verlopen en daarmee een blijvende bijdrage leveren aan de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013783
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36233-(R2175)
KetenID WGK013068

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Arabische Emiraten inzake uitlevering

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-07-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
29-08-2021 Totstandkoming
25-03-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 21-04-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-07-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 31-10-2022 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
02-12-2022 Verslag
27-01-2023 Nota n.a.v. verslag
18-04-2023 Plenaire behandeling Tweede Kamer
09-05-2023 Wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer
Eerste Kamer 11-07-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Goedkeuring 14-07-2023 Bekendmaking goedkeuringswet stb-2023-263
15-07-2023 Inwerkingtreding goedkeuringswet

Startpagina

Acties

Delen regeling