Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Overeenkomst EU-Armenië betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte

Op 28 juni 2021 heeft de Raad Besluit (EU) 2021/8452 aangenomen betreffende de ondertekening, namens de EU, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst. Ondertekening van de Overeenkomst is voorzien voorafgaand aan Coreper II van 22 en 29 september 2021. Met de gemengde Overeenkomst wordt een regime van een Open Aviation Area tot stand gebracht dat leidt tot een belangrijke uitbreiding van de wederzijdse markttoegang waarmee wordt beoogd de concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens te versterken. Tegelijkertijd dient de geliberaliseerde Overeenkomst de belangen van consumenten en de luchtvaartsector en haar werknemers en vormt het een belangrijke basis voor harmonisatie tussen de EU en haar lidstaten en Armenië op verschillende terreinen van de luchtvaart die door de Overeenkomst worden bestreken, zoals mededinging, veiligheid, beveiliging, milieu en consumentenbescherming. Enkele bepalingen die gunstiger of flexibeler zijn in de huidige op 26 november 1999 te Yerevan tot stand gekomen Luchtvaartovereenkomst (Trb. 2000, 2), evenals in de bestaande bilaterale overeenkomsten tussen andere lidstaten van de EU en Armenië, blijven van kracht. Voor Nederland en de Nederlandse luchtvaartsector is de Overeenkomst van belang omdat hiermee de connectiviteit tussen Nederland en Armenië bevorderd wordt en er ruimere commerciële mogelijkheden worden gecreëerd voor de Nederlandse luchtvaartsector. De Overeenkomst zal voorlopig worden toegepast door de EU en Armenië en die lidstaten die voorlopige toepassing kennen, waaronder Nederland. De Overeenkomst zal voor het Europese deel van Nederland gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013681
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK013125

Opschrift

Goedkeuring van de Overeenkomst EU-Armenië betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-08-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
15-11-2021 Totstandkoming
11-03-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 22-06-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling