Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Overeenkomst EU-Oekraïne betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte

Op 12 oktober 2021 is in Kiev de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds ondertekend (Trb. 2021, 155). Met deze gemengde Overeenkomst wordt een regime van een Open Aviation Area tot stand gebracht die leidt tot een belangrijke uitbreiding van de wederzijdse markttoegang waarmee wordt beoogd de concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens te versterken. De geliberaliseerde overeenkomst dient de belangen van consumenten en de luchtvaartsector en haar werknemers en vormt het een belangrijke basis voor harmonisatie tussen de EU en haar lidstaten en Oekraïne op verschillende terreinen van de luchtvaart die door de Overeenkomst worden bestreken, zoals mededinging, veiligheid, beveiliging, milieu en consumentenbescherming. Enkele bepalingen die gunstiger zijn in de huidige op 7 september 1993 te Kiev tot stand gekomen Overeenkomst inzake luchtvaartdiensten (Trb. 1993, 146), evenals in de bestaande bilaterale overeenkomsten tussen andere lidstaten van de EU en Oekraïne, blijven van kracht. Voor Nederland en de Nederlandse luchtvaartsector is de Overeenkomst van belang omdat hiermee de connectiviteit tussen Nederland en Oekraïne bevorderd wordt en er ruimere commerciële mogelijkheden worden gecreëerd voor de Nederlandse luchtvaartsector. De Overeenkomst zal voorlopig worden toegepast door de EU en Oekraïne en die lidstaten die voorlopige toepassing kennen, waaronder Nederland. De Overeenkomst zal voor het Europese deel van Nederland gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013028
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Kamerstuknummer 36292
KetenID WGK013126

Opschrift

Goedkeuring van de Overeenkomst EU-Oekraïne betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-08-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
12-10-2021 Totstandkoming
17-12-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 05-09-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
12-10-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 26-01-2023 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 26-02-2023 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling