Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

EUROPOL verbindingsofficieren Oekraïne

Op grond van Verordening (EU) 2016/794 inzake Europol worden verbindingsofficieren door Oekraïne naar Nederland (als vestigingsstaat van Europol) gezonden en bij Europol te Den Haag gedetacheerd. Door de Oekraïense autoriteiten is verzocht om aan deze verbindingsofficieren en hun familieleden voorrechten en immuniteiten toe te kennen. Daartoe wordt met Oekraïne een verdrag gesloten, overeenkomstig soortgelijke verdragen die het Koninkrijk der Nederlanden met de lidstaten van Europol en derde landen heeft gesloten. Aan de Oekraïense verbindingsofficieren worden dezelfde voorrechten en immuniteiten toegekend die worden verleend aan de verbindingsofficieren van de lidstaten van Europol.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013769
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 35947
KetenID WGK013166

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Oekraïne bij Europol gedetacheerd worden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-04-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
20-09-2021 Totstandkoming
04-10-2021 Brief voorlopige toepassing
Raad van State 14-10-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-11-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 31-01-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 35947
Goedkeuring 03-03-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling