Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968

Op 8 november 1968 is in Wenen het Verdrag inzake het wegverkeer, met Bijlagen, tot stand gekomen (Trb. 1974, 35). Het verdrag heeft ten doel het internationale wegverkeer te vergemakkelijken en de verkeersveiligheid te verhogen door het aannemen van eenvormige verkeersregels. Het bevat afspraken over onder andere verkeersregels, wederzijdse toelating door partijen van voertuigen uit andere verdragsstaten en (inter)nationaal rijbewijs. Deze wijziging moet ervoor zorgen dat voertuigen met automatisering verantwoordelijk worden ontwikkeld en gebruikt. De wijziging zorgt voor een beleidskader voor de ontwikkeling van regelgeving op dat gebied. De wijziging voegt nieuwe begripsomschrijvingen toe aan artikel 1: “geautomatiseerd rijsysteem (ADS)” en “dynamisch besturen (ADAS)”. Ook wordt een nieuw artikel 34bis over geautomatiseerd rijden opgenomen waarin is opgenomen dat voertuigen die gebruik maken van ADS een bestuurder dienen te hebben. De wijziging zal, evenals het verdrag, voor het Europese deel van Nederland gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013827
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Kamerstuknummer 35981
KetenID WGK013304

Opschrift

Wijziging van artikel 1 en nieuw artikel 34bis van het Verdrag inzake het wegverkeer 1968; Genève, 14 januari 2021

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-01-2021 Totstandkoming
29-10-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 05-11-2021 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-11-2021 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 25-11-2021 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 35981
Goedkeuring 26-12-2021 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling