Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

sociale zekerheid Chili; wijziging

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 011730
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36568
KetenID WGK013633

Opschrift

Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili, ondertekend te Santiago op 10 januari 1996, zoals herzien te Den Haag op 15 juni 2005, en het Administratief Akkoord voor de toepassing van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili overeenkomstig artikel 22 van het Verdrag, ondertekend te Den Haag op 4 december 1996

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-12-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
27-07-2022 Totstandkoming
Raad van State 25-10-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
14-12-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 05-06-2024 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 06-07-2024 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling