Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart IJsland (Sint Maarten)

Het Verdrag regelt de luchtvaartbetrekkingen tussen Sint Maarten en IJsland, zoals het verlenen van het recht van overvlucht en landing alsmede het recht om geregelde luchtdiensten en niet-geregelde/chartervluchten te onderhouden. Het Verdrag valt vanwege de liberale inhoud in de categorie 'Open Skies', waarin voorzien wordt in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de aangewezen luchtvaartmaatschappijen. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding, in de betrekkingen tussen Sint Maarten en IJsland, de op 22 maart 1950 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek IJsland betreffende luchtvervoer (Stb. 1950, 526).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013518
Reikwijdte Sint Maarten
Kamerstuknummer 36255-(R2176)
KetenID WGK013926

Opschrift

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en IJsland

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-02-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
30-03-2022 Totstandkoming
Raad van State 13-10-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
02-11-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 25-11-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 26-12-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling