Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

VN eenvormige technische eisen wielvoertuigen

Tijdens vergadering van de werkgroep die ressorteert onder het Wereldforum voor harmonisatie van de regelgeving voor voertuigen (WP.29) zijn in november 2021 wijzigingen aangenomen van de Reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-Wielvoertuigen Overeenkomst. De wijzigingen in de Reglementen hebben betrekking op onder meer veiligheidsgordels, emissies, verlichting, stuurinrichtingen, remmen, anti-diefstal, recycleerbaarheid, veiligheidssystemen, beschermings- en beveiligingsmiddelen, elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof en brandstofcellen, dode hoek informatiesysteem, het geautomatiseerde rijstrook-behoudsysteem, retroflecterende voorziening, voorzieningen voor achteruitrijbeweging en wegrijdinformatiesysteem voor de detectie van voetgangers en fietsers.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7b)
Verdragsnummer 006863
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Verkeer | Weg
Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 30952, 23908-(R1519)
KetenID WGK013952

Opschrift

Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend; Genève, 20 maart 1958

Opmerking

kst-30952-400 kst-23950-153

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 20-03-1958 Totstandkoming
18-03-2022 Artikel 8-brief
21-04-2022 Einde 30-dagen termijn
Staten-Generaal 15-12-2021 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling