Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

RvE 148 Europees Handvest regionale talen of talen van minderheden

Het Europees Handvast geldt voor het Europese deel van Nederland. Met de onderhavige parlementaire procedure wordt aan de Staten-Generaal gevraagd het Handvest goed te keuren voor het Caribische deel van Nederland. Met deze parlementaire goedkeuring wordt voorzien in een uitbreiding van de gelding van het Handvest naar het Caribische deel van Nederland, teneinde het Papiaments, dat op Bonaire wordt gesproken, onder de toepassing van het Handvest te brengen en onder deel III van het Handvest te erkennen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Minister OCW
Staatssecretaris BZK
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 005113
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Kamerstuknummer 36467
KetenID WGK013970

Opschrift

Goedkeuring van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden; Straatsburg, 5 november 1992

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-04-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 22-06-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
07-09-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 23-11-2023 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 24-12-2023 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling