Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

VN IMO verdrag; A.1152(32) wijziging artikelen 16, 17, 18, 19(b) en 81

Op 8 december 2021 heeft de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) resolutie A.1152(32) aangenomen (Trb. 2022, 21) die enkele artikelen wijzigt van het op 6 maart 1948 in Genève tot stand gekomen Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie (Stb. 1949, 93). De wijzigingen leiden tot verhoging van het aantal zetels van de Raad die het dagelijks bestuur van de IMO vormt. Deelname aan de Raad is voor partijen bij het verdrag van belang voor het uitoefenen van bestuurlijke invloed op de IMO. De uitbreiding van het aantal leden van de Raad zorgt er ook voor dat een beter evenwicht wordt bewerkstelligd door middel van een ruimere vertegenwoordiging in de IMO van de partijen. Ook wordt de zittingstermijn van de leden van de Raad verlengd van twee naar vier jaar omdat de verkiezingscampagnes voor een zetel in de Raad intensiever zijn geworden en relatief veel tijd in beslag nemen van zowel landen die zich kandidaat stellen als van de Algemene Vergadering en het IMO Secretariaat die de verkiezingen moet organiseren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013887
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36224-(R2173)
KetenID WGK013996

Opschrift

Wijzigingen van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie; Londen, 8 december 2021

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-04-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 18-05-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
06-07-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 14-10-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 13-11-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling