Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart Guyana

Teneinde tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in de luchtvaart is tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Coöperatieve Republiek Guyana een Verdrag inzake luchtdiensten tot stand gebracht. Het Verdrag omvat alle bepalingen die vanuit de hedendaagse luchtvaartpolitieke inzichten wenselijk zijn. De artikelen zoals overeengekomen in het Verdrag zijn in lijn met het recht van de Europese Unie. Het Verdrag biedt de aangewezen luchtvaartmaatschappijen ruime commerciële en operationele mogelijkheden. Het Verdrag zal wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden zowel voor het Europese deel als het Caribische deel van Nederland gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013134
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK014026

Opschrift

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Coöperatieve Republiek Guyana

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-12-2018 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
08-12-2021 Totstandkoming
Raad van State 18-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling