Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart Verenigde Arabische Emiraten (Sint Maarten)

Het Verdrag regelt de luchtvaartbetrekkingen tussen Sint Maarten en de Verenigde Arabische Emiraten, zoals het verlenen van het recht van overvlucht en landing, alsmede het onderhouden van geregelde luchtdiensten tussen beide grondgebieden. Verder bevat het Verdrag de gebruikelijke bepalingen over bijvoorbeeld luchtvaartveiligheid, beveiliging, prijzen en heffingen. Het Verdrag legt de voorwaarden vast waaronder de aangewezen luchtvaartmaatschappijen van beide landen luchtdiensten kunnen uitvoeren tussen en via elkaars grondgebied. Het Verdrag valt in de categorie “Open Skies”, waarin voorzien wordt in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de luchtvaartmaatschappijen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013093
Reikwijdte Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36118-(R2171)
KetenID WGK014027

Opschrift

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-04-2021 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
17-08-2021 Totstandkoming
Raad van State 24-03-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
04-05-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 27-05-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 36118-(R2171)
Goedkeuring 27-06-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling