Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting Chili inkomen; wijziging

Dit wijzigingsprotocol wijzigt het belastingverdrag Nederland - Chili van 25 januari 2021. Naar aanleiding van een discussie over de minimumstandaard van BEPS-actie 14 (over de verbetering van de procedure voor geschillenbeslechting bij verschil van mening over uitleg of toepassing van het belastingverdrag), hebben de onderhandelingsdelegaties van Chili en Nederland geconstateerd dat een beperkte aanpassing van het belastingverdrag van 2021 wenselijk en nodig is om te voldoen aan deze minimumstandaard. Dit heeft in januari 2022 geleid tot ambtelijke overeenstemming over de tekst van dit wijzigingsprotocol. Het verdrag van 2021 en het wijzigingsprotocol van 2022 zullen samen aan het parlement zullen worden aangeboden voor stilzwijgende goedkeuring en daarna tegelijkertijd in werking treden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013888
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Kamerstuknummer 36110
KetenID WGK014047

Opmerking

Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Chili tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol, ondertekend te Santiago, Chili, op 25 januari 2021

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-02-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
09-03-2022 Totstandkoming
Raad van State 05-04-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
13-04-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 24-05-2022 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal 36110
Goedkeuring 24-06-2022 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling