Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart Finland (Sint Maarten)

Het Verdrag regelt de luchtvaartrelatie tussen Sint Maarten en Finland om daarmee handel, toerisme en investeringen te bevorderen. Het Verdrag regelt de luchtvaartbetrekkingen tussen Sint Maarten en Finland, zoals het verlenen van het recht van overvlucht en landing alsmede het recht om internationale luchtdiensten te onderhouden. Het Verdrag legt de voorwaarden vast waaronder luchtvaartmaatschappijen van beide landen luchtdiensten kunnen instellen en exploiteren. Verder bevat het Verdrag de gebruikelijke bepalingen over veiligheid, beveiliging, tarieven en heffingen. Het Verdrag valt vanwege de liberale inhoud in de categorie 'Open Skies', waarin voorzien wordt in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de aangewezen luchtvaartmaatschappijen. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding, in de relatie tussen Sint Maarten en Finland, de op 25 februari 1949 te Helsinki tot stand gekomen Luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en Finland (Stb. 1950, 512).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013092
Reikwijdte Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36497-(R2189)
KetenID WGK014049

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en Finland

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-04-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
01-06-2023 Totstandkoming
Raad van State 15-06-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
06-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 02-02-2024 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 03-03-2024 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling