Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verdragen Wereldpostunie, Abidjan 2021

Het gaat om de wijziging van de Constitutie van de Wereldpostunie en de wijziging van het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, alsmede de wijziging en hernieuwde vaststelling van het herziene Algemeen Postverdrag en van het Verdrag inzake postale financiële diensten. Met de wijzigingen, die een overwegend technisch karakter hebben, zijn de UPU-verdragen geactualiseerd, verduidelijkt en aanscherpt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister EZK
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013862
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Kamerstuknummer 36298-(R2178)
KetenID WGK014067

Opschrift

Goedkeuring van de wijziging van de Constitutie en het Algemeen Reglement van de Wereldpostunie, alsmede van het herziene Algemeen Postverdrag en het herziene Verdrag inzake postale financiële diensten.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-04-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 22-06-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
05-10-2022 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 08-02-2023 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 11-03-2023 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling