Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

VN eenvormige technische eisen wielvoertuigen

Tijdens vergadering van de werkgroep die ressorteert onder het Wereldforum voor harmonisatie van de regelgeving voor voertuigen (WP.29) zijn in maart 2022 wijzigingen aangenomen van de Reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-Wielvoertuigen Overeenkomst. De wijzigingen in de Reglementen hebben betrekking op onder meer geluidsniveaus, radio-ontstoring, startonderbrekers, remmen, noodremsystemen (AEBS), verlichting, achteruitkijkspiegels, snelheidsmeters, stuurinrichtingen, banden, anti-diefstal, apparaten tegen ongeoorloofd gebruik, alarmsystemen, event data recorder (EDR), geharmoniseerde testprocedure lichte voertuigen (WLTP) en cyber security management systemen (CSMS).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7b)
Verdragsnummer 006863
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Verkeer | Weg
Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 23908-(R1519)
KetenID WGK014190

Opschrift

Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-06-2022 Artikel 8-brief
10-07-2022 Einde 30-dagen termijn

Startpagina

Acties

Delen regeling