Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

SOFA Jordanië; achtste verlenging

Door middel van dit éénjarige verlengingsprotocol blijft het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië van 2 oktober 2014 van kracht. De verlenging behoeft voorafgaande instemming van het parlement (artikelen 7, onderdeel e en 9, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister DEF
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Soort goedkeuring Geen (artikel 7e)
Verdragsnummer 013913
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Kamerstuknummer 30952
KetenID WGK014191

Opschrift

Achtste Protocol tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië betreffende een tijdelijke plaatsing van troepen van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië

Opmerking

kst-30952-414

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-06-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
07-06-2022 Artikel 9-brief
07-07-2022 Einde 30-dagen termijn
26-09-2022 Totstandkoming
Staten-Generaal 01-11-2022 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling