Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart Finland (Curaçao)

Het Verdrag regelt de luchtvaartrelatie tussen Curaçao en Finland om daarmee handel, toerisme en investeringen te bevorderen. Het Verdrag regelt de luchtvaartbetrekkingen tussen Curaçao en Finland, zoals het verlenen van het recht van overvlucht en landing alsmede het recht om internationale luchtdiensten te onderhouden en legt de voorwaarden vast waaronder luchtvaartmaatschappijen van beide landen luchtdiensten kunnen instellen en exploiteren. Verder bevat het Verdrag de gebruikelijke bepalingen over veiligheid, beveiliging, tarieven en heffingen. Het Verdrag valt vanwege de liberale inhoud in de categorie 'Open Skies', waarin voorzien wordt in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de aangewezen luchtvaartmaatschappijen. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding, in de relatie tussen Curaçao en Finland, de op 25 februari 1949 te Helsinki tot stand gekomen Luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en Finland (Stb. 1950, 512)

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013166
Reikwijdte Curaçao
KetenID WGK014195

Opschrift

Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en Finland

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-06-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Startpagina

Acties

Delen regeling