Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart EU-ASEAN

Met deze gemengde Overeenkomst wordt een regime van een Open Aviation Area tussen de EU en ASEAN tot stand gebracht die leidt tot een belangrijke uitbreiding van de wederzijdse markttoegang waarmee wordt beoogd de concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen en luchthavens te versterken. De geliberaliseerde Overeenkomst dient de belangen van consumenten en de luchtvaartsector en haar werknemers en vormt het een belangrijke basis voor harmonisatie tussen de EU en haar lidstaten en de lidstaten van ASEAN op verschillende terreinen van de luchtvaart die door de Luchtvervoersovereenkomst worden bestreken, zoals mededinging, veiligheid, beveiliging, milieu en consumentenbescherming. Voor Nederland en de Nederlandse luchtvaartsector is de Overeenkomst van belang omdat hiermee de connectiviteit tussen Nederland en de lidstaten van ASEAN bevorderd wordt en er ruimere commerciële mogelijkheden worden gecreëerd voor de Nederlandse luchtvaartsector. Enkele bepalingen die gunstiger zijn in de huidige bilaterale luchtvaartovereenkomsten met de afzonderlijke lidstaten van ASEAN, evenals in de bestaande bilaterale luchtvaartovereenkomsten tussen andere lidstaten van de EU en lidstaten van ASEAN, blijven van kracht.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013850
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK014495

Opschrift

Ondertekening van de uitgebreide Luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (ASEAN)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-09-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening

Startpagina

Acties

Delen regeling