Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

luchtvaart Sri Lanka; vervanging

Teneinde tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in de luchtvaart wordt tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka een Verdrag inzake luchtdiensten gesloten. Het Verdrag omvat alle bepalingen die vanuit de hedendaagse luchtvaartpolitieke inzichten wenselijk zijn. De artikelen zoals overeengekomen in het Verdrag zijn in lijn met het recht van de Europese Unie. Het Verdrag biedt de aangewezen luchtvaartmaatschappijen ruime operationele en commerciële mogelijkheden. Het Verdrag zal wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden alleen voor het Europese deel van Nederland gelden. Het Verdrag vervangt bij inwerkingtreding het op 14 september 1953 te Colombo tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Ceylon inzake luchtvaartdiensten tussen hun respectieve onderscheiden grondgebieden en verder (Trb. 1953, 85) dat eveneens alleen voor het Europese deel van Nederland geldt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013654
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK014496

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-09-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
22-02-2023 Totstandkoming
Raad van State 12-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
08-06-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 26-09-2023 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 27-10-2023 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling