Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting Kirgizië inkomen en vermogen

Het verdrag, met protocol, geeft regels om dubbele belasting te voorkomen zonder daarbij mogelijkheden te scheppen tot niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het ontduiken of ontwijken van belasting. Het verdrag biedt ook de mogelijkheid om onderling fiscale gegevens uit te wisselen. Het Verdrag zal alleen voor Europees Nederland gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 010306
Reikwijdte Nederland (in Europa)
KetenID WGK014506

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Kirgizische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-09-2018 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
03-11-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
05-12-2023 Totstandkoming
Raad van State 18-04-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
15-05-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling