Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

opzegging voor het Caribische deel van het Koninkrijk van de VN TIR douaneovereenkomst

Het doel van de TIR-Overeenkomst, die voor het gehele Koninkrijk geldt, is het vervoer over de weg tussen de aangesloten partijen te vergemakkelijken. Dit wordt mogelijk gemaakt door het zogeheten “Carnet TIR”. Dit aangiftebewijsstuk maakt het mogelijk om goederen over de grenzen van aangesloten staten te vervoeren, zonder ze te hoeven lossen aan de tussenliggende grenzen en zonder dat de vervoerder telkens opnieuw zekerheid hoeft te stellen. De TIR-Overeenkomst wordt regelmatig gewijzigd. Omdat voor EU-lidstaten de Overeenkomt tot de exclusieve bevoegdheid van de EU behoort, worden voor Europees Nederland de wijzigingen niet ter goedkeuring aan het parlement voorgelegd. Voor het gehele Caribische deel van het Koninkrijk behoeven de wijzigingen wel parlementaire goedkeuring. Aangezien de TIR-Overeenkomst in het Caribisch deel van het Koninkrijk (net als op het gehele westelijk halfrond) niet toegepast wordt en nooit toepast zal worden, en aangezien toepassing meer administratieve lasten oplevert dan wanneer er géén gebruik van de TIR-Overeenkomst wordt gemaakt, is na overleg met Aruba, Curacao, Sint Maarten en Caribisch Nederland besloten om voor deze delen van het Koninkrijk de TIR-Overeenkomst op te zeggen. Het Europese deel van Nederland blijft als lidstaat van de EU gebonden aan de TIR-Overeenkomst.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Toeslagen en Douane
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Opzegging
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 002114
Reikwijdte Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36319-(R2180)
KetenID WGK014724

Opschrift

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging voor het Caribisch deel van het Koninkrijk van de op 14 november 1975 te Genève tot stand gekomen Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-11-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
Raad van State 21-12-2022 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
02-02-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 13-03-2023 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 13-04-2023 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling