Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

zetelverdrag Wereldbank (Sint Maarten)

Het verdrag betreft de vestiging van een klein kantoor van de Wereldbankorganisaties IBRD en IFC op Sint Maarten t.b.v. het faciliteren van het Wederopbouwfonds. Het kantoor zal zich richten op het ondersteunen van Sint Maarten bij het uitvoeren van projecten die gefinancierd worden vanuit het Wederopbouwfonds. Het verdrag regelt, ten behoeve van een goede uitoefening van de werkzaamheden, onder meer de status en de privileges en immuniteiten van het kantoor en het personeel. Het verdrag is gebaseerd op het VN Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties en de oprichtingsverdragen van de IBRD en de IFC en plaatst de bestaande multilaterale afspraken in de context van het gastland.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7a)
Verdragsnummer 013667
Reikwijdte Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 30952
KetenID WGK014730

Opschrift

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Sint Maarten, en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Internationale Financieringsmaatschappij inzake de vestiging en het functioneren van een kantoor op Sint Maarten, Philipsburg, 19 oktober 2022

Opmerking

kst-30952-416

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-07-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
19-10-2022 Totstandkoming
Staten-Generaal 01-11-2022 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling