Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

beveiliging gerubriceerde gegevens Polen

Het Verdrag heeft ten doel de beveiliging van nationale gerubriceerde gegevens die worden uitgewisseld tussen Nederland en Polen te waarborgen. Het Verdrag regelt dat de informatie die onderling wordt uitgewisseld in beide landen een vergelijkbaar niveau van beveiliging krijgt. In het Verdrag zijn de veiligheidsprocedures en regelingen voor de beveiliging vastgelegd. Het Verdrag maakt de uitwisseling van gerubriceerde informatie mogelijk, maar verplicht de landen daar niet toe. De uitwisseling kan plaatsvinden tussen overheden onderling, of tussen overheid en bedrijfsleven, wanneer de overheid een gerubriceerde opdracht verleent aan een bedrijf in het andere land. Het Verdrag ziet zowel op opdrachten op defensie- als civiel terrein. Het biedt Nederlandse bedrijven daarmee de mogelijkheid om opdrachten voor Polen uit te voeren waarvoor toegang tot gerubriceerde gegevens in Polen nodig is en vice versa. De bevoegde veiligheidsautoriteit voor de uitvoering van het Verdrag is in beide landen de National Security Authority (NSA), in Nederland ondergebracht bij de AIVD en de Beveiligingsautoriteit van het Ministerie van Defensie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Minister DEF
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 012024
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36356
KetenID WGK014781

Opschrift

goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-12-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
10-02-2023 Totstandkoming
Raad van State 28-03-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
13-04-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Staten-Generaal 15-05-2023 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 15-06-2023 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling