Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

PSO EU - Thailand partnerschap en samenwerking

Deze kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van Thailand anderzijds faciliteert intensievere politieke en economische samenwerking tussen de EU (en Nederland) en Thailand op het gebied van thema’s als onderwijs, klimaatmitigatie en -adaptatie en landbouw. Ook biedt de overeenkomst ruimte om de politieke dialoog tussen de partijen te versterken op een thema als mensenrechten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 012499
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Internationaal | Europese zaken
KetenID WGK014786

Opschrift

Goedkeuring van Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van Thailand anderzijds.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 18-11-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening

Startpagina

Acties

Delen regeling