Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tewerkstelling gezinsleden NAVO (JFC Brunssum)

Het verdrag, dat bij briefwisseling tot stand gebracht wordt, maakt het mogelijk dat gezinsleden en afhankelijke kinderen van medewerkers van JFC HQ Brunssum in Nederland betaald werk verrichten onder de aangegeven voorwaarden. Het verdrag behoeft geen parlementaire goedkeuring op grond van artikel 7, onder a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen jo. artikel 3 van de Wet van 24 december 1947 (Stb. H 452) houdende goedkeuring van het verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Verenigde Naties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7a)
Verdragsnummer 011565
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 30952
KetenID WGK014852

Opschrift

Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Supreme Headquarters Allied Powers Europe inzake de mogelijkheid voor gezinsleden van functionarissen van het Headquarters Allied Joint Force Command Brunssum (JFC HQ Brunssum) om in Nederland betaald werk te verrichten

Opmerking

kst-30952-423

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-12-2022 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
11-01-2023 Totstandkoming
Staten-Generaal 17-05-2023 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling