Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting Malta inkomen (Curaçao)

Het betreft een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curacao, en Malta. Het verdrag geeft regels die, ter voorkoming van dubbele belasting, aanwijzen welke staat bevoegd is om in overeenstemming met de nationale wetgeving belasting te heffen van het inkomen van inwoners van één van beide staten. Daarnaast regelt het verdrag, onder meer met het oog op (het voorkomen van) het ontgaan van belasting, de onderlinge uitwisseling van fiscale gegevens.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 012929
Reikwijdte Curaçao
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36321-(R2181)
KetenID WGK014895

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belastingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-09-2015 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
18-11-2015 Totstandkoming
16-09-2016 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 09-11-2016 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-03-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
24-05-2023 Verslag
22-12-2023 Nota n.a.v. verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling