Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

VN eenvormige technische eisen wielvoertuigen

Tijdens vergadering van de werkgroep die ressorteert onder het Wereldforum voor harmonisatie van de regelgeving voor voertuigen (WP.29) zijn in november 2022 wijzigingen aangenomen van de Reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-Wielvoertuigen Overeenkomst. Voordat deze wijzigingen in de Reglementen voor het Europese deel van Nederland aanvaard kunnen worden, dienen zij in een voorhangprocedure te worden voorgelegd aan de Staten-Generaal. De door de WP.29 aangenomen wijzigingen in de Reglementen hebben betrekking op onder meer op remmen, emissies, verlichting van auto’s, voetgangers-veiligheid, kinderbeveiligingsmiddelen en herkenning van kwetsbare verkeers-deelnemers. De wijzigingen hebben betrekking op eenvormige technische voorschriften voor wielvoertuigen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7b)
Verdragsnummer 006863
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 23908-(R1519)
KetenID WGK015050

Opschrift

Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend

Opmerking

23908-(R1519)-158

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-02-2023 Artikel 8-brief
09-03-2023 Einde 30-dagen termijn

Startpagina

Acties

Delen regeling