Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

BNL vrijstelling visa diplomatieke paspoorten Mongolië

Het verdrag tussen de Benelux-staten enerzijds en Mongolië anderzijds regelt een vrijstelling van de visumplicht voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten. Op basis van de EU-verordening (Verordening (EU) Nr. 1806/2018) inzake visumplicht en vrijstelling daarvan kunnen EU-lidstaten afspraken maken met derde landen over het vrijstellen van houders van diplomatieke en dienstpaspoorten van de visumplicht, indien op EU-niveau nog niet besloten is hierover te onderhandelen met dat derde land. Dit type verdragen wordt gesloten door de Benelux-staten gezamenlijk en wordt door deze staten gekoppeld aan een verdrag inzake de terug- en overname van personen die onrechtmatig op het grondgebied van de verdragspartijen verblijven.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013188
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
Curaçao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK015118

Opschrift

Overeenkomst tussen de Benelux-Staten en Mongolië inzake de vrijstelling van de visumplicht voor houders van diplomatieke en dienstpaspoorten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 31-03-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
09-01-2024 Totstandkoming

Startpagina

Acties

Delen regeling