Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Energiehandvest; verdrag

Het verdrag is verouderd. Medio 2022 werden weliswaar voor het verdrag moderniseringswijzigingen overeengekomen, maar het moderniseringsresultaat is onvoldoende m.b.t. doelstellingen omtrent duurzaamheid en doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast brengt de modernisering het verdrag onvoldoende in lijn met het hervormde EU-beleid op het gebied van investeringsbescherming. Om deze reden is de regering voornemens het verdrag op te zeggen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Klimaat en Energie
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Doel goedkeuringsprocedure Opzegging
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 005900
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK025348
Status Voortijdig beƫindigd

Opschrift

Goedkeuring van het voornemen tot opzegging Verdrag inzake het Energiehandvest

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-12-1994 Totstandkoming
31-03-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 26-04-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling