Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

BNL Politiesamenwerking; uitvoering artikelen 13, 15, 16 en 25

Deze verdragen inzake de artikelen 13, 15, 16 en 25 zijn ter uitvoering van het Benelux Politiesamenwerkingsverdrag dat in 2018 tot stand is gekomen en in 2021 bij wet door het parlement is goedgekeurd. Het Politiesamenwerkingsverdrag is in afwachting van deze uitvoeringsverdragen nog niet in werking getreden. Na de ondertekening van het Politiesamenwerkingverdrag zijn deze uitvoeringsverdragen geprioriteerd om gelijktijdig met het Politiesamenwerkingsverdrag in werking te treden. Het verdrag op grond van: - artikel 13 betreft de uitwisseling van referentielijsten voor toepassing van automatische kentekenplaatherkenning; - artikel 15 bevat afspraken over de raadpleging van elkaars politiedatabanken in een gemeenschappelijke politiepost; - artikel 16 heeft betrekking op de raadpleging van voor de politie toegankelijke databanken tijdens gemengde patrouilles en gemeenschappelijke controles; - artikel 25 betreft vervoer en de begeleiding van personen in het kader van de toepassing van de vreemdelingenwetgeving.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7b)
Verdragsnummer 013916
013917
013918
013943
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 23908-(R1519), 30952
KetenID WGK025474

Opschrift

Verdragen ter uitvoering van de artikelen 13, 15, 16 en 25 van het op 23 juli 2018 te Brussel totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk Belgiƫ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden inzake politiesamenwerking

Opmerking

kst-23908-(R1519) nr. 161 kst-30952-453

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-05-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
30-05-2023 Artikel 8-brief
29-06-2023 Einde 30-dagen termijn
Staten-Generaal 25-04-2024 Artikel 13-brief
28-06-2024 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling