Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de leden van de Organisatie van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, anderzijds

De betrekkingen tussen de Europese Unie en Organisatie van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-groep) zijn momenteel gebaseerd op de Partnerschapsovereenkomst (PSO) tussen de leden van de ACS-groep, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds (Trb. 2001, 57), uit 2000, ook bekend als het Cotonou-verdrag. Dit verdrag is van toepassing tot 31 oktober 2023. Vanuit de wens van de EU tot een intensivering van de relaties met de ACS-groep bereikten de hoofdonderhandelaars op 3 december 2020 een politiek akkoord en op 15 april 2021 werd de tekst van een nieuwe partnerschapsovereenkomst. geparafeerd. De Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de leden van de Organisatie van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, anderzijds raakt aan diverse thema's die vanuit het Nederlandse perspectief belangrijk zijn, zoals duurzame economische groei. Dit verdrag faciliteert intensievere samenwerking op Nederlandse prioriteitsgebieden zoals democratie en mensenrechten, alsmede klimaatverandering. Verder biedt het verdrag concrete instrumenten om de dialoog te versterken op handelsrelaties. De ondertekening van de nieuwe partnerschapsovereenkomst door de EU-lidstaten is voorzien voor juni 2023. Daarna is ondertekening namens de EU en de ACS-groep voorzien. In afwachting van de inwerkingtreding kunnen de EU en ACS-groep het verdrag voorlopig toepassen, voor zover dit onder EU-bevoegdheid valt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Medeondertekenaar(s) Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013770
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK025501

Opschrift

Goedkeuring van de Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de leden van de Organisatie van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, anderzijds

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-06-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
15-11-2023 Totstandkoming
Raad van State 08-05-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State

Startpagina

Acties

Delen regeling