Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

SOFA Ivoorkust (meerjarig)

Bij gebrek aan een algemeen juridisch kader moeten samenwerking en status van personeel nu nog ad hoc worden geregeld met Ivoorkust. Het voorstel behelst een eenzijdig, meerjarig verdrag, en bestaat uit 14 artikelen. Het verdrag is een ‘klassieke’ Status of Forces Agreement (SOFA). Het stipuleert de rechtspositie van de Nederlandse strijdkrachten aanwezig op het grondgebied van Ivoorkust in het kader van militaire activiteiten. Deze SOFA verplicht partijen op generlei wijze om deze samenwerking ook daadwerkelijk aan te gaan en uit te voeren. Voor iedere tussen defensieautoriteiten afgesproken concrete activiteit zal naar het statusverdrag worden verwezen, bijvoorbeeld in onderliggende afspraken of via een Note Verbale. Naast definities, worden behandeld: binnenkomst en vertrek; discipline en rechtsmacht; in- en uitvoer; uniform- en wapendracht; rijbewijzen; vorderingen tot schadevergoeding; medische en tandheelkundige hulp; overlijden; gedetailleerde afspraken; geschillenbeslechting inzake, wijziging en inwerkingtreding van het verdrag.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister DEF
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013861
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36548
KetenID WGK025513

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Ivoorkust betreffende de status van het personeel van het Ministerie van Defensie van het Koninkrijk der Nederlanden, dat zich op het Ivoriaanse grondgebied bevindt in het kader van militaire activiteiten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-07-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
08-01-2024 Totstandkoming
Raad van State 20-02-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
13-03-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Staten-Generaal 29-04-2024 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 30-05-2024 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling