Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

zetelverdrag schaderegister Oekraïne

Het gastlandverdrag regelt, t.b.v. een goede uitoefening van de werkzaamheden, onder meer de status en de privileges en immuniteiten van het Schaderegister en het personeel. Ook bevat het verdrag een uiteenzetting van wederzijdse verantwoordelijkheden en verplichtingen van het gastland en het Schaderegister, o.a. op het gebied van het delen van informatie. De opgenomen bepalingen komen overeen met eerder door Nederland gesloten gastlandverdragen met andere internationale organisaties.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7a)
Verdragsnummer 014005
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 30952
KetenID WGK025540

Opschrift

Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Raad van Europa inzake de zetel van het Register voor Schade veroorzaakt door de Agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne

Opmerking

kst-30952-428

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-07-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
14-07-2023 Totstandkoming
Staten-Generaal 29-08-2023 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling