Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

beveiliging gerubriceerde gegevens Zweden

Het Verdrag heeft ten doel de beveiliging van nationale gerubriceerde gegevens die worden uitgewisseld tussen Nederland en Zweden te waarborgen. Het Verdrag regelt dat de informatie die onderling wordt uitgewisseld in beide landen een vergelijkbaar niveau van beveiliging krijgt. In het Verdrag zijn de veiligheidsprocedures en regelingen voor de beveiliging vastgelegd. Het Verdrag maakt de uitwisseling van gerubriceerde informatie mogelijk, maar verplicht de landen daar niet toe. De uitwisseling kan plaatsvinden tussen overheden onderling, of tussen overheid en bedrijfsleven, wanneer de overheid een gerubriceerde opdracht verleent aan een bedrijf in het andere land. Het Verdrag ziet zowel op opdrachten op defensie- als civiel terrein. Het biedt Nederlandse bedrijven daarmee de mogelijkheid om opdrachten voor Zweden uit te voeren waarvoor toegang tot gerubriceerde gegevens in Zweden nodig is en vice versa. De bevoegde veiligheidsautoriteit voor de uitvoering van het Verdrag is in beide landen de National Security Authority (NSA), in Nederland ondergebracht bij de AIVD en de Beveiligingsautoriteit van het Ministerie van Defensie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister DEF
Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 012029
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK025602

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-10-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
18-01-2024 Totstandkoming
Raad van State 07-06-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
03-07-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling