Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting Andorra inkomen en vermogen

Het verdrag, met protocol, geeft regels om dubbele belasting te voorkomen zonder daarbij mogelijkheden te scheppen tot niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het ontduiken of ontwijken van belasting. Het verdrag biedt ook de mogelijkheid om onderling fiscale gegevens uit te wisselen. Het Verdrag zal alleen voor Europees Nederland gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 012992
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK025619

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vorstendom Andorra tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting, met Protocol

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-07-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
12-10-2023 Totstandkoming
Raad van State 29-11-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
01-02-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling