Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting Moldavië inkomen; wijziging

Het Protocol tot wijziging van het Verdrag geeft regels om dubbele belasting te voorkomen zonder daarbij mogelijkheden te scheppen tot niet-heffing of verminderde heffing van belasting door middel van het ontduiken of ontwijken van belasting. Het Verdrag zal alleen voor Europees Nederland gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 012955
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK025620

Opschrift

Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 01-09-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
04-09-2023 Totstandkoming

Startpagina

Acties

Delen regeling