Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Luchtvaartverdrag Trinidad en Tobago (Curaçao)

Doel van het verdrag is de luchtvaartverbindingen tussen Curaçao en Trinidad en Tobago te regelen. Het afsluiten van een nieuw verdrag wordt door beide partijen noodzakelijk geacht om handel, toerisme en investeringen te bevorderen en tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in de luchtvaart en meer in het bijzonder tegemoet te komen aan de commerciële en operationele wensen van de luchtvaartsector van beide partijen. Het verdrag legt de voorwaarden vast waaronder luchtvaartmaatschappijen van beide landen luchtvoersdiensten kunnen instellen en exploiteren van, naar en via hun onderscheiden grondgebieden. Het verdrag valt vanwege de liberale inhoud in de categorie “Open Skies”, waarin wordt voorzien in een zo groot mogelijke operationele en commerciële vrijheid voor de luchtvaartmaatschappijen. Tevens zijn in het verdrag de standaardbepalingen ten aanzien van veiligheid en beveiliging van de luchtvaart opgenomen teneinde te voldoen aan de internationale verplichtingen ter zake. Het verdrag vervangt bij inwerkingtreding het op 24 september 1997 te Port of Spain tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Trinidad en Tobago inzake luchtdiensten tussen en via de Nederlandse Antillen en Trinidad en Tobago (Trb. 1997, 289).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013171
Reikwijdte Curaçao
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36573-(R2196)
KetenID WGK025684

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag inzake luchtvervoer tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Republiek Trinidad en Tobago

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-09-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
24-11-2023 Totstandkoming
Raad van State 25-01-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
06-03-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Staten-Generaal 14-06-2024 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 15-07-2024 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling