Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

MoU samenwerking defensiematerieel VS; vervanging bijlage V

Akkoord tot vervanging van Bijlage V bij het Memorandum van overeenstemming tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika over samenwerking inzake defensiematerieel; Washington/’s-Gravenhage, 25 juli/24 augustus 1978

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister DEF
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7b)
Verdragsnummer 000919
013810
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 30952
KetenID WGK025736

Opschrift

MoU samenwerking defensiematerieel VS; vervanging bijlage V

Opmerking

kst-30952-440

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-03-2006 Totstandkoming
Staten-Generaal 26-09-2023 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling