Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitlevering Marokko

Het verdrag voorziet in de mogelijkheid van uitlevering van personen ten behoeve van de strafvervolging of de tenuitvoerlegging van opgelegde vrijheidsstraffen en treft de daartoe gebruikelijke regelingen. Door het maken van bilaterale afspraken met het Koninkrijk Marokko kan de strafrechtelijke samenwerking verder worden ontwikkeld en soepeler en sneller verlopen en daarmee een blijvende bijdrage leveren aan de bestrijding van de grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Uitdrukkelijke goedkeuring
Verdragsnummer 013975
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Aruba
CuraƧao
Sint Maarten
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK025789

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake uitlevering

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-09-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
19-12-2023 Totstandkoming

Startpagina

Acties

Delen regeling