Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

SOFA Qatar; zesde verlenging (tweejarig)

Het verdrag betreft de zesde verlenging van de éénjarige SOFA, de op 16 december 2014 in Doha tot stand is gekomen Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden die gesloten werd vanwege de stationering van Nederlands defensiepersoneel in Qatar in de strijd tegen IS. Het verdrag bevat de gebruikelijke bepalingen over de toegang tot het grondgebied van Qatar en rechtsmacht. Vanwege de voortdurende stationering van enkele Nederlandse militairen op de Al-Udeid militaire basis in Qatar is de SOFA inmiddels vijf keer verlengd. De laatste verlenging was voor de duur van twee jaar. Er wordt opnieuw ingezet op een verlenging voor de duur van twee jaar. Met de verlenging blijft het juridisch kader gehandhaafd. Voor de verlenging zal de zogenaamde parlementaire voorhangprocedure worden gevolgd.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7e)
Verdragsnummer 014016
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 24493-(R1557)
KetenID WGK025812

Opschrift

Notawisseling houdende een verdrag tot verlenging van de Overeenkomst inzake de rechtspositie van de strijdkrachten voor militair personeel en troepenuitrusting tussen de Staat Qatar en het Koninkrijk der Nederlanden

Opmerking

24493-(R1557) nr. 100

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 29-09-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening
02-10-2023 Artikel 9-brief
02-11-2023 Einde 30-dagen termijn
07-11-2023 Totstandkoming
Staten-Generaal 31-01-2024 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling