Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

VN UNEP chemische stoffen en pesticiden; wijziging Bijlage III

Wijziging van Bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel;

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Geen (artikel 7f)
Verdragsnummer 008734
014034
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 30952
KetenID WGK025837

Opschrift

VN UNEP chemische stoffen en pesticiden; wijziging Bijlage III

Opmerking

kst. 30952-442

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Staten-Generaal

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-05-2023 Totstandkoming
Staten-Generaal 05-10-2023 Artikel 13-brief

Startpagina

Acties

Delen regeling