Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

belasting San Marino inkomen (Curaçao)

Het Verdrag geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten (of fiscaal autonome landen daarbinnen) bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen van inwoners van één of van beide verdragsluitende staten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013565
Reikwijdte Curaçao
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK025863

Opschrift

Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en ontwijken van belasting inzake belastingen naar het inkomen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-10-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
20-11-2023 Totstandkoming
Raad van State 12-12-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
08-02-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling