Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Internationale Organisatie voor wijnbouw en wijnbereiding oprichting; wijziging

Op 21 mei 2022 is te Dijon het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 3 april 2001 tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding inzake de plaats van vestiging van de zetel tot stand gekomen. Het Protocol betreft een wijziging van artikel 3, zesde lid. Hierbij wordt de vestiging van de zetel van de Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding gewijzigd van Parijs in Dijon.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 014015
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Kamerstuknummer 36517
KetenID WGK025875

Opschrift

Goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 3 april 2001 tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding inzake de plaats van vestiging van de zetel

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Staten-Generaal
  4. Huidige stap: Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 21-05-2022 Totstandkoming
27-10-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 29-11-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
20-12-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Staten-Generaal 13-03-2024 Overleggingsbrief ingediend bij Staten-Generaal
Goedkeuring 13-04-2024 Goedkeuring verleend door de Staten-Generaal

Startpagina

Acties

Delen regeling