Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

beveiliging gerubriceerde gegevens Oekraine

Het Verdrag heeft ten doel de beveiliging van nationale gerubriceerde gegevens die worden uitgewisseld tussen Nederland en Oekraïne te waarborgen. Nederland heeft zich gecommitteerd aan langjarige (militaire) en brede steun aan Oekraïne. In dit kader kan het voor komen dat nationale gerubriceerde gegevens tussen de twee landen uitgewisseld moeten worden. Het Verdrag regelt dat de informatie die onderling wordt uitgewisseld in beide landen een vergelijkbaar niveau van beveiliging krijgt. In het Verdrag zijn de veiligheidsprocedures en regelingen voor de beveiliging vastgelegd. Het Verdrag maakt de uitwisseling van gerubriceerde informatie mogelijk, maar verplicht de landen daar niet toe. De uitwisseling kan plaatsvinden tussen overheden onderling, of tussen overheid en bedrijfsleven, wanneer de overheid een gerubriceerde opdracht verleent aan een bedrijf in het andere land. Het Verdrag ziet zowel op opdrachten op defensie- als civiel terrein.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Minister DEF
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 013511
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK025888

Opschrift

goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraine inzake de uitwisseling en wederzijdse beveiliging van gerubriceerde gegevens

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-11-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord ondertekening en goedkeuring
05-02-2024 Totstandkoming
Raad van State 07-06-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
03-07-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling