Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

ILO 187 veiligheid en gezondheid op het werk

ILO-verdrag nr. 187 bepaalt dat sociale partners moeten worden betrokken bij het inrichten van het nationale arbosysteem en het opstellen van nationale (actie)programma’s gericht op de feitelijke toepassing van preventieve maatregelen in de bedrijven ten behoeve van de veiligheid en gezondheid van werkenden. Onder arbosysteem wordt onder meer verstaan: regelgeving en normering, een autoriteit verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden, mechanismen die zorgdragen voor de naleving van regelgeving en voorzieningen die op het niveau van het bedrijf de samenwerking tussen werkgever, werknemers en hun vertegenwoordigers bevorderen. Bij de implementatie van de programma’s hebben de sociale partners volgens het verdrag een adviserende rol.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Medeondertekenaar(s) Minister BuZa
Doel goedkeuringsprocedure Inwerkingtreding
Soort goedkeuring Stilzwijgende goedkeuring
Verdragsnummer 011589
Reikwijdte Nederland (in Europa)
Nederland (Bonaire)
Nederland (Sint Eustatius)
Nederland (Saba)
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
KetenID WGK025953

Opschrift

Goedkeuring van het verdrag inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Staten-Generaal
  4. Goedkeuring

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-06-2006 Totstandkoming
15-12-2023 (Rijks)Ministerraad akkoord goedkeuring
Raad van State 02-02-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
13-03-2024 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling